O KOŚCIELE EWANGELICKO-METODYSTYCZNYM

logo_umc_emk

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP na obecnym obszarze Polski miał swoje zbory na Pomorzu i na Śląsku już w XIX wieku. W roku 1918 Polska po latach niewoli odzyskała niepodległość. Nieco później do Polski przybyła z pomocą misja humanitarna Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego Stanów Zjednoczonych . Od samego początku swojej obecności metodyści oprócz działalności charytatywnej i oświatowo-wychowawczej prowadzili działalność religijną, otwierali przytułki dla ubogich, sierocińce, szkoły, kaplice i kościoły. Roztaczali opiekę nad opuszczonymi i zaniedbanymi dziećmi, bezrobotnymi i bezdomnymi, ale także nad studentami i zubożałą inteligencją różnych wyznań. Ta pomoc była dla Polski niezbędna i przyjmowana z wdzięcznością przez potrzebujących. Metodyści zdobywali sobie w Polsce zaufanie i życzliwość. Stawali się częścią polskiej rzeczywistości.

W roku 1945 Kościół Metodystyczny w Polsce uzyskał regulację prawną i mógł działać w pełni legalnie. Ostatecznie jego status prawny został uregulowany w roku 1995 na podstawie ustawy o stosunku Państwa do KEM w RP. Należy dodać, że takie uregulowanie posiada w Polsce zaledwie kilka kościołów.

Pierwsi duchowni metodystyczni w Polsce pochodzili z USA. Oni budowali fundamenty metodyzmu w naszym kraju. Pierwszym Polakiem, który został ordynowany na duchownego był ks. Władysław Dropiowski, zaś superintendentem okręgu, a później i zwierzchnikiem Kościoła Metodystycznego w Polsce był ks. Konstanty Najder. Potem byli następni. Wielu z nich stawało na czele Polskiej Rady Ekumenicznej – organu skupiającego liczące się w Polsce kościoły chrześcijańskie oprócz Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

KEM w Polsce jest częścią Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego i przynależy do Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej. Kieruje się własnym Prawem Wewnętrznym. Dzieli się na dwa okręgi: wschodni i zachodni z siedzibami superintendentów w Warszawie i w Poznaniu. Najwyższym organem Kościoła jest Konferencja Doroczna (tj. synod).

Więcej na temat Kościła Ewangelicko-Metodystycznego kliknij tutaj